Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2013.#Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) ja SNF SAS vastaan Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).#Muutoksenhaku – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – Kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt – Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) – 57 ja 59 artikla – Luvanvaraiset aineet – Akryyliamidin tunnistaminen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi – Sisällyttäminen ehdolla olevien aineiden luetteloon – Julkaiseminen – Kanteen nostamisen määräaika – Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 1 kohta – Päivämäärä, josta tämän määräajan on laskettava alkavan kulua tilanteessa, jossa kanne nostetaan yksinomaan internetissä julkaistusta päätöksestä – Oikeusvarmuus – Tehokas oikeussuoja.#Asia C-625/11 P. Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2013