Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 212/2012 zo 7. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP