Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/58 του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2018, για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας