Komission asetus (EU) N:o 769/2010, annettu 30 päivänä elokuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi