Mål T-755/17: Talan väckt den 20 november 2017 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Echa