Zaak C-209/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 29 juli 2019 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Schending van richtlijn 2006/123/EG en van de artikelen 49 en 56 VWEU — Beperkingen en vereisten in verband met de plaats van de zetel, de rechtsvorm, de deelneming in het kapitaal en de multidisciplinaire activiteiten van vennootschappen van civiel ingenieurs, octrooigemachtigden en dierenartsen)