predmet C-209/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 29. srpnja 2019. — Europska komisija protiv Republike Austrije (Povreda obveze države članice — Povreda Direktive 2006/123/EZ i članaka 49. i 56. UFEU-a — Ograničenja i zahtjevi u vezi s mjestom sjedišta, pravnim oblikom, sudjelovanjem u kapitalu i multidisciplinarnim djelatnostima društava inženjera građevinarstva, patentnih zastupnika i veterinara)