Věc T-516/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. června 2020 – VDV eTicket Service v. Komise a INEA („Rozhodčí doložka – Rámcový program pro výzkum a inovace ‚Horizont 2020‘ (2014 – 2020) – Projekt ‚European Travellers Club: Account-Based Travelling across the European Union – ETC‘ – Grantová dohoda – Rozhodnutí INEA prohlašující některé náklady vynaložené v rámci smluv na subdodávky za nezpůsobilé – Chybné označení žalované – Akt přijatý čistě v rámci smlouvy, od níž je neoddělitelný – Legitimní očekávání – Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)