Sprawa T-688/20: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2020 r. – Freshly Cosmetics / EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)