asia T-590/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.6.2019 — EIP v. Syyria (Välityslauseke — Lainasopimus ”Water Supply Sweida Region” nro 80212 — Sopimuksen täyttämättä jättäminen — Ennakkoon maksettujen summien palauttaminen — Viivästyskorko — Menettely vastaajan poissa ollessa)