Kirjallinen kysymys E-3272/06 esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle. Julkiselle terveydenhoidolle osoitettujen vanhusten hammasproteesianomusten odotusajat