TITJUR Domstolens Dom af 23. oktober 1975. # Matisa-Maschinen GmbH mod Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Berlin - Tyskland. # Sag 35-75. Matisa-Maschinen