Sešu mēnešu progresa ziņojums par to, kā tiek īstenota ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (2015/I)