Kirjallinen kysymys E-2158/05 esittäjä(t): Alyn Smith (Verts/ALE) komissiolle. Euroopan elokuvateollisuus