/* */

Ilmoitus avoimesta kilpailusta KOM/AD/3/04 varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten tutkimuksen alan yksikönpäälliköistä (A*11). Hakijoilla on oltava ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 12 vuoden työkokemus.