Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteita koskevista komission tavoitteista ottaen huomioon Guadalajarassa Meksikossa 28. toukokuuta 2004 pidettävän Euroopan unionin, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden valtioiden ja hallitusten päämiesten kolmannen huippukokouksen