Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1669 z dne 30. septembra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (ZOP))