Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1669 z 30. septembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (CHOP)