Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1669 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (DOP)