Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1669 (2019. gada 30. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā – Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (ACVN)