Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1669 annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (SAN)