Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1669, 30. september 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (KPN)