KIRJALLINEN KYSYMYS E-1033/04 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Yleisölainat Portugalin kirjastoissa.