Komission asetus (EY) N:o 1087/2004, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi