Písemný dotaz E-009240/11 Jutta Steinruck (S&D) Komisi. Romské děti deportované do Kosova