Komission tiedonanto Neuvostolle, Euroopan Parlamentille, Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitealleja Alueiden Komitealle Eurooppalaisen tietoyhteiskunnan haasteet vuoden 2005 jälkeen