Komission ilmoitus, joka koskee osapuolia, jotka on vapautettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamista neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista, jonka voimassaoloa jatkettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000, jota on viimeksi muutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2005, koskevan komission asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla: vapautettujen osapuolten nimiä ja osoitteita koskevat muutokset