Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)#Viides osa: Yhteisön toimielimet#II osasto: Varainhoitoa koskevat määräykset#269 artikla#201 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht)#201 artikla - ETY:n perustamissopimus