Komission kertomus Euroopan parlamentille budjettikohdan B5-504 "EHTY:stä rahoitettujen toimien asteittaista siirtämistä yleiseen talousarvioon edistävät toimet" täytäntöönpanosta