Kirjallinen kysymys P-1026/06 esittäjä(t): Roberto Musacchio (GUE/NGL) komissiolle. Kansallisen tutkimusneuvoston (Consiglio Nazione delle Ricerche) kanssa solmitun palvelussuhteen sekä sosiaaliturvaa ja eläkettä koskevien oikeuksien tunnustaminen