Asia C-412/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgerichts Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 22.9.2008 — Swiss Caps AG v. Hauptzollamt Singen