Aviz privind adaptarea nivelului contingentelor tarifare prevăzute în cadrul măsurilor de salvgardare pentru anumite produse siderurgice în urma ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2021 2020/C 366/12