Ilmoitus tiettyjä terästuotteita koskevien suojatoimenpiteiden mukaisten tariffikiintiöiden tason mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista 1. tammikuuta 2021 2020/C 366/12