Cauza T-44/20: Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2020 – Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Reprezentarea unui cerc conținând două linii curbe întrepătrunse)