Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4282 — Mondadori/Emap France) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti