Cauza C-532/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof - Germania) – GN, reprezentată legal de HM/ZU, în calitate de lichidator al Niki Luftfahrt GmbH (Trimitere preliminară – Transport aerian – Convenția de la Montréal – Articolul 17 alineatul (1) – Răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente – Noțiunea de „accident” – Aeronavă în zbor – Răsturnarea unui pahar cu cafea așezat pe măsuța unui scaun – Vătămări corporale cauzate pasagerului)