asia C-532/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – GN, jonka laillinen edustaja on HM v. ZU, Niki Luftfahrt GmbH:n konkurssipesänhoitajana (Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Montrealin yleissopimus – 17 artiklan 1 kappale – Lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksessa – ”Onnettomuuden” käsite – Ilmassa oleva lentokone – Istuimeen kiinnitetylle alas laskettavalle tarjottimelle asetetun kahvimukin kaatuminen – Matkustajalle aiheutuneet ruumiinvammat)