kohtuasi C-532/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – GN, kelle seaduslik esindaja on HM versus ZU, Niki Luftfahrt GmbH likvideerija (Eelotsusetaotlus – Lennutransport – Montréali konventsioon – Artikli 17 lõige 1 – Lennuettevõtja vastutus õnnetusjuhtumi puhul – Mõiste „õnnetus“ – Õhus olev lennuk – Istme küljes olevale klapplauale asetatud kohvitopsi ümberminek – Reisijale tekitatud kehavigastused)