Věc C-532/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof - Rakousko) – GN, zastoupená zákonným zástupcem HM v. ZU, insolvenční správce společnosti Niki Luftfahrt GmbH („Řízení o předběžné otázce – Letecká doprava – Montrealská úmluva – Článek 17 odst. 1 – Odpovědnost leteckých dopravců v případě nehody – Pojem „nehoda“ – Letící letadlo – Převržení kelímku s kávou položeného na odkládacím stolku sedadla – Zranění způsobené cestujícímu“)