RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fornyet overvejelse af nyttiggørelsesmålene for WEEE, om muligheden af at opstille separate mål for WEEE, der skal forberedes til genbrug og om fornyet overvejelse af den beregningsmetode, der er fastsat i Article 11, stk. 6, i direktiv 2012/19/EU om WEEE$