Komisjoni määrus (EÜ) nr 2092/2004, 8. detsember 2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks