Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 24/06/2005) keskittymän (Asia N:o COMP/M.3820 - AVNET / MEMEC) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)