Zadeva T-784/19: Tožba, vložena 12. novembra 2019 – William Hill in William Hill Organization/Komisija