Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itinere/BIP & Drive JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti