Dura Vermeer Groep v. komissio Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) tuomio 27 päivänä syyskuuta 2012. # Dura Vermeer Groep NV vastaan Euroopan komissio. # Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Tienpäällystebitumin Alankomaiden markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen. # Asia T-351/06. TITJUR