Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8929 – Apollo Management / Generali Belgium) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)