Cauza T-338/16 P: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2018 – Zink/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Neplata indemnizației timp de mai mulți ani în urma unei erori administrative — Articolul 90 alineatul (1) din statut — Termen rezonabil”]