Komission asetus (EY) N:o 1581/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 , tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi