Komission kertomus - Euroopan unionin toiminta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla Vuosikertomus 2003 {SEC(2004) 1023}.