Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/2001 af 5. juni 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer